Lepené lamelové konštrukčné drevoBSH

Konštrukcie z lepeného lamelového dreva dávajú drevu nové možnosti využitia. Jedná sa o uplatnenie lepeného lamelového dreva z hľadiska tvaru a rozmeru pri konštrukciách stavieb, ako sú – mosty, športové haly, telocvične, výrobné haly a podobne. Lepené lamelové drevo (BSH) dáva drevu ako tradičnému materiálu nové, výnimočné vlastnosti. Lepené lamelové drevo je odolnejšie voči ohňu, tvarovo stále, enormne pevné a predsa elastické pri nízkej hmotnosti.
 
Rozmer: šírka 60-240 mm 
  výška  80-1900 mm
  dĺžka 12000 mm
    13500 mm
  
Lepené lamelové nosníky sú vyrábané v dvoch typových kvalitách:Slavkov
  • Pohľadová- možné priznať v interiéroch
  • Nepohľadová- po zabudovaní nepriznané
 

Certifikáty