Spoločnosť Amico Drevo s.r.o. sa zaoberá spracovaním dreva, výrobou polovýrobkov a biopaliva v podobe peliet. Firma spôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Sídlo a výroba sa nachádza v Oravskom Podzámku, pod majestátnym Oravským hradom. Fabrika v ktorej sa spracováva drevo z okolitých lesov sa rozprestiera na ploche takmer 15 hektárov. Neustále investujeme do nových technológií na spracovanie dreva, čím sa snažíme poskytovať našim zákazníkom vysoko kvalitné výrobky.

 
Spracovanie dreva v tejto lokalite má historický základ. 
Majiteľ hradu a oravského panstva Juraj Thurzo, podmienil svoje dedičstvo zásadou nedeliteľnosti majetku, preto jeho sedem dcér spolu so svojimi manželmi vytvorili spoločenstvo vlastníkov pozemkov a ostatného majetku panstva. Toto spoločenstvo je známe ako Oravský komposesorát, v ktorého správe bola pôda a lesy s rozlohou vyše 200 000 ha. V 18.storočí sa stali ťažba a predaj dreva najdôležitejším zdrojom príjmov komposesorátu. Vtedajšie rozvinuté lesné hospodárstvo zahŕňalo aj niekoľko píl.

Spoločnosť Amico Drevo s.r.o. je súčasťou skupiny Braga Group.

braga logoBraga Spa

Spoločnosť Braga bola založená v roku 1972. Niekdajšia malá talianska firma Braga Spa je dnes svetovým lídrom vo výrobe drevených dverí. Servis a kvalita sú základy, na ktorých Giuseppe Braga vybudovala svoju firmu. Najmodernejšia technika výrobných liniek spĺňa všetky požiadavky na produkciu tovaru najvyššej kvality, ktorý je určený pre medzinárodný trh. Braga dodáva len vysoko kvalitné produkty, ktoré udržujú vysokú stabilitu.
 

Osvedčenia

  fsc1a               PEFC1a 
 LIGNOTESTING
 ENplus

Kontakt

Amico Drevo, spol. s r.o.
Oravský Podzámok č. 134
027 41 Oravský Podzámok 
 
Telefón: 
+421 43 5823711
+421 43 5823712
+421 43 5893190