SMREKOVÉ  PELETY ( biopalivo )Din plus

PELETY - najmodernejší typ drevného biopaliva, ktoré si nachádza svoje miesto na slovenskom trhu. Pri voľbe vykurovania je rozhodujúca výška investičných nákladov, prevádzkových nákladov, komfort vykurovacieho zariadenia, kvalita a servisné služby. Moderné kúrenie peletami spĺňa všetky tieto kritériá. Základnou surovinou na výrobu peliet sú piliny a hobliny zo smrekového dreva, tvoriace odpad drevospracujúceho priemyslu. Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok. Drevná surovina použitá na výrobu biopaliva je prírodný čistý materiál nezaťažený škodlivými látkami. Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl.
 
Výhody vykurovania peletami:peletky2
  • jednoduchá, čistá obsluha 
  • vysoká výhrevnosť  
  • vysoký komfort, plne automatická prevádzka 
  • pelety sú ekologickým a obnoviteľným zdrojom energie 
  • nízky obsah vody (do 8%) 
  • takmer žiadne emisie 
  • nízky obsah popola (do 1%) 
  • vzniknutý popol je plnohodnotným hnojivom 
  • nízke nároky na skladovacie priestory
        
ikona pdf
Technický list
 Certifikáty